X

Jakou velikost trika byste chtěli přidat do dárkového balíčku

Vyberte velikost trika

Přejít na hlavní obsah

VERZE BANNERU Č. 2 | LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING

Koupit

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY BRUSKY SPARX

JEDNOROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA PRODUKTU

Společnost Velasa Sports, Inc. d.b.a. Společnost Sparx Hockey (dále jen „Velasa Sports“) představuje a zaručuje koncovým uživatelům (dále jen „koncový uživatel“), že za normálního používání a za předpokladu, že jste dodržovali pokyny k péči a údržbě, je vaše bruska Sparx® ES200 (dále jen „produkt“) prostá vad materiálů a zpracování, a to po dobu jednoho (1) roku od data odeslání od společnosti Sparx Hockey nebo partnerského či autorizovaného prodejce Sparx Hockey, případně po dobu 10000 cyklů broušení (podle toho, co nastane dříve). Vaším výlučným právem a naší jedinou povinností je oprava nebo náhrada jakéhokoli produktu, u kterého společnost Velasa Sports stanoví, že nevyhovuje podmínkám této záruky, případně na základě vlastního uvážení umožnit vrácení tohoto produktu a uhradit vám finanční částku za produkt zaplacenou.

Produkty, které byly takto opraveny nebo vyměněny, jsou touto zárukou kryté po dobu třicet (30) dnů po odeslání zpět k vám, nebo po zbytek původní 1leté záruční doby, případně do dosažení 10000 cyklů broušení (podle toho, co nastane dříve). Jakýkoli vyměněný závadný produkt nebo vyměněná součást se stává výhradním vlastnictvím společnosti Velasa Sports.

JAK UPLATNIT ZÁRUKU

Pokud se u zakoupeného produktu Sparx® vyskytnou potíže, obraťte se na služby zákazníkům na adrese help@sparxhockey.com. Aby bylo možné uplatnit nárok na záruku, bude nutné předložit platný důkaz o nákupu. Platným dokladem o nákupu je buď platné číslo objednávky z webové stránky sparxhockey.com nebo aktuální účtenka od autorizovaného prodejce nebo maloobchodu Sparx Hockey. Na účtence musí být datum dodání, popis produktu a cena produktu.

Po potvrzení a schválení žádosti o plnění záruky vám přiřadíme číslo oprávnění k vrácení položky („číslo RMA“). Neshodný produkt poté musíte na vlastní náklady a nebezpečí odeslat (se zřetelně vyznačeným číslem RMA) do společnosti Velasa Sports, případně do jejího blíže určeného servisu. Tato záruka a jakékoli související nakládání s číslem RMA platí pouze ve Spojených státech a Kanadě. V případě nákupu z webu sparxhockey.com nebo od autorizovaného internetového prodejce nebo obchodníka Sparx Hockey záruka platí pouze ve Spojených státech amerických a v Kanadě.

Produkty vrácené bez čísla RMA nebudou mít nárok na záruční servis a vy budete odpovídat za veškeré náklady a výdaje, které nám vzniknou v souvislosti se servisem neoprávněně vráceného zboží.

VÝJIMKY

Veškeré reklamace vycházející z této omezené záruky je nutné podat v příslušné záruční lhůtě.

Omezená záruka se nevztahuje na fyzické škody způsobené nesprávným zacházením. Tato omezená záruka je neplatná pro jakýkoli produkt, který (a) byl nesprávně používán, provozován, udržován nebo skladován, případně se s ním nezacházelo v souladu s naší dokumentací, pokyny, postupy údržby nebo doporučeními; (b) byl vystaven neobvyklému fyzickému nebo elektrickému namáhání; (c) byl přetěžován, nesprávně používán, zanedbáván; (d) byl vystaven vlhkosti, povodni, požáru, potížím s dodávkou elektrického proudu nebo jiným situacím, které nezpůsobila společnost Velasa Sports; e) změněn nebo upraven někým jiným než společností Velasa Sports, případně jejími autorizovanými zástupci. Tato omezená záruka se nevztahuje na poškození produktu vzniklá v důsledku oprav nebo pokusů o opravy, které provedl někdo jiný než společnost Velasa či její autorizovaní zástupci. Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené úpravami hardwaru nebo použitím jakýchkoli dílů nebo příslušenství, které nebyly certifikovány nebo schváleny společností Velasa Sports, a to včetně použití brusných kotoučů, které nejsou od společnosti Velasa Sports (d.b.a. Sparx Hockey); nebo (f) použitím dílů nebo příslušenství, které nebyly certifikovány nebo schváleny společností Velasa Sports nebo jejím určeným zástupcem, mimo jiné včetně použití brusných kotoučů od společnosti Velasa Sports (d.b.a. Sparx Hockey). Tato omezená záruka se nevztahuje na jakýkoli produkt, u kterého se zjistí, že má jinou než dokládanou historii používání, nebo u kterého poskytnutý důkaz o nákupu neodpovídá produktu vracenému společnosti Velasa Sports.

Součástí omezené záruky společnosti Velasa Sports není krytí ani odpovědnost za ztrátu nebo poškození bruslí ošetřovaných produktem společnosti Sparx®. Společnost Velasa Sports neodpovídá za náklady spojené s nedostupností produktu Sparx® po dobu servisu souvisejícího se záruční reklamací.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ VÝJIMEK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU SE VŠECHNY PRODUKTY SPARX® DODÁVAJÍ „TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST VELASA SPORTS NEZARUČUJE, ŽE PRODUKTY SPARX® BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI TO, ŽE JEJICH PROVOZ BUDE BEZCHYBNÝ. SPOLEČNOST VELASA PRO SEBE A SVOJE POSKYTOVATELE LICENCE TÍMTO VYLUČUJE ODPOVĚDNOST ZA ZASTUPOVÁNÍ A ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, PÍSEMNÉ I ÚSTNÍ), A TO MIMO JINÉ VČETNĚ VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA VLASTNICKÉ PRÁVO, NA NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH OSOB, NA INTEGRACI A NA VHODNOST PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL POUŽITÍ.

DALŠÍ PODMÍNKY

Tato záruka vám kromě konkrétních práv poskytuje také další práva, která se v jednotlivých státech mohou lišit.

Používání těchto stránek a služeb (včetně nákupu produktů Sparx®) se řídí našimi podmínkami pro poskytování služeb, které jsou k dispozici na adrese https://www.sparxhockey.com/pages/terms-services. Pojmy, které jsou zde vyjádřené velkými písmeny, ale nejsou definované, mají stejný význam jako v dokumentu Podmínky poskytování služeb.

Společnost Velasa Sports může kdykoli a podle vlastního uvážení změnit kteroukoli z podmínek uvedených v těchto záručních podmínkách. Na všechny zakoupené produkty Sparx® se vztahuje záruka na konkrétní produkt, která je v době prodeje takového produktu zveřejněná na adrese https://www.sparxhockey.com/pages/warranties .

Chcete-li požádat o kopii minulé verze záruky Sparx Hockey, napište prosím na adresu help@sparxhockey.com a blíže určete požadovaný typ záruky a datum verze záruky. Aby společnost Sparx Hockey mohla potvrdit vhodnou verzi záruky pro váš produkt, může požádat o potvrzení data nákupu a popis produktu.

SEZNAM ZMĚN

____ 4. června 2018

____ 2. března 2018

____ 23. ledna 2018

____ 7. prosince 2017

____ 1. července 2017

____ 6. března 2017

____ 1. ledna 2016

Vaše taška (0položky)

close
Chcete produkt financovat? Více informací