X

Vilken storlek på T-shirt skulle du vilja ingå i presentförpackningen

Välj storlek för T-shirt

Hoppa till huvudinnehåll

BANNER-ALTERNATIV #2 | LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING

Handla nu

Användarvillkor för webbplatsen Storbritannien/EU/EES

Gäller från och med 2 september 2022

1. Inledning

1.1 Läs följande användarvillkor noggrant.

1.2 I dessa användarvillkor:

 1. "vi", "vår" och "oss" betyder Velasa Sports, Inc., ett registrerat företag i USA vars registrerade kontor ligger på 30 Sudbury Road, Acton, Massachusetts som handlas som "Sparx"; och
 2. "du" och "din" avser en användare av webbplatsen på www.sparxhockey.eu och dess underdomäner (" Webbplats").

1.3 Dessa användarvillkor anger de villkor som vi accepterar att göra tillgängliga och du samtycker till att få tillgång till och använda webbplatsen.

2. Våra kontaktuppgifter

2.1 Om du har några frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på help@sparxhockey.com.

3. Godkännande av användarvillkoren

3.1 Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara juridiskt bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor bör du inte använda webbplatsen.

3.2 Dessa villkor hänvisar även till andra artiklar som också gäller för din användning av vår webbplats:

 1. vår sekretesspolicy
 2. vårt Cookiemeddelande

3.3 Om du köper varor från vår webbplats kommer våra försäljningsvillkor att gälla för försäljning av sådana varor.

3.4 Spara en kopia av dessa användarvillkor och vår sekretesspolicy för framtida referens, eftersom de båda kommer att gälla för din användning av vår webbplats.

4. Ändringar av användarvillkoren

4.1 Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Om vi ​​gör det kommer vi att publicera ändringarna på webbplatsen. Vänligen granska webbplatsen med jämna mellanrum för ändringar av dessa användarvillkor, och i alla händelser, varje gång du vill använda webbplatsen, för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten. Datumet överst på denna webbsida anger när dessa användarvillkor senast uppdaterades.

5. Ändringar av vår webbplats

5.1 Vi kan uppdatera och ändra vår webbplats då och då för att återspegla ändringar av produkter, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

6. Vår webbplats är endast för användare i Europeiska unionen och Schweiz.

6.1 Vår webbplats är riktad till personer som bor i Europeiska unionen och Schweiz.

7. Din användning av webbplatsen

7.1 När du använder vår webbplats samtycker du till att inte:

 1. använda webbplatsen eller åtkomst till den för något bedrägligt, olagligt, olämpligt eller olagligt syfte;
 2. använda webbplatsen eller tillgång till den för att utge sig för att vara någon person eller enhet, eller för att felaktigt ange eller på annat sätt felaktigt framställa dess anknytning till någon person eller enhet;
 3. störa eller störa webbplatsens funktion eller åtkomst till den;
 4. sända eller på annat sätt göra tillgängligt i samband med webbplatsen eller tillgång till den virus, mask, trojansk häst, tidsinställd bomb, spionprogram eller annan datorkod, fil eller program som är skadlig eller invasiv eller kan eller är avsett att skada eller kapa driften av eller övervaka användningen av hårdvara, mjukvara eller utrustning;
 5. begränsa eller hindra någon annan persons möjlighet att komma åt eller använda webbplatsen;
 6. ändra, anpassa eller översätta någon del av webbplatsen;
 7. ta bort, dölja eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter från webbplatsen;
 8. använd någon robot, spindel, sök-/hämtningsapplikation eller annan manuell eller automatisk enhet för att hämta, indexera, "skrapa", "datamina" eller på något sätt samla in eller reproducera webbplatsen eller kringgå navigeringsstruktur eller presentation av webbplatsen.

8. Länkar

8.1 Från tid till annan kan webbplatsen innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och betyder inte att vi stöder sådana tredje parts webbplatser. Vi granskar inte sådana tredjepartswebbplatser och du bekräftar och samtycker till att:

 1. vi är inte ansvariga för sådana webbplatser, inklusive villkoren på vilka sådana webbplatser görs tillgängliga och integritetspolicyn för sådana webbplatser, och vi kontrollerar inte deras innehåll eller tillgänglighet;
 2. vi lämnar inga utfästelser, garantier eller villkor, varken uttryckliga eller underförstådda, i samband med några varor eller tjänster eller information som tas emot från sådana webbplatser; och
 3. om du går in på sådana webbplatser gör du det helt på egen risk.

8.2 Du kan inkludera länkar till webbplatsen på en annan webbplats förutsatt att du bekräftar och godkänner följande:

 1. vi är inte ansvariga gentemot dig för någon förlust som du lider till följd av sådana länkar;
 2. vi lovar inte att webbplatsen kommer att vara kontinuerlig tillgänglig (och därför kanske sådana länkar inte alltid fungerar);
 3. du kommer inte att infoga sådana länkar på någon webbplats som innehåller något innehåll som är olagligt, gör intrång i några rättigheter, såsom immateriella rättigheter, för någon tredje part eller innehåller barnförbjudet innehåll;
 4. vi förbehåller oss rätten att invända mot sådana länkar och kräver att du tar bort dem.

9. Juridisk ansvarsfriskrivning

9.1 Ingenting i dessa användarvillkor är avsett att utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet, för bedräglig felaktig framställning eller för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

9.2 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor, görs webbplatsen tillgänglig för dig "i befintligt skick" och vi frånsäger oss och accepterar inget ansvar gentemot dig med avseende på detta. Det är ditt ansvar att se till att webbplatsen är lämplig för dina avsedda ändamål. Vi accepterar inget ansvar för webbplatsens lämplighet eller lämplighet för att möta dina behov och vi utesluter i den utsträckning det är tillåtet enligt lag alla uttryckliga eller underförstådda garantier, representationer, villkor eller villkor, inklusive, utan begränsning:

 1. att åtkomsten till webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri;
 2. att webbplatsen eller datorservern från vilken webbplatsen görs tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter; och
 3. till riktigheten, innehållet, aktualiteten, fullständigheten, tillförlitligheten, kvaliteten eller lämpligheten för allt innehåll som finns på eller levereras via webbplatsen eller på annat sätt görs tillgängligt i samband med webbplatsen.

9.3 Du erkänner och samtycker också till att driften av webbplatsen är beroende av att internet och annan tredje parts utrustning och tjänster fungerar korrekt och att vi inte garanterar och inte kommer att vara ansvariga för dessa på något sätt .

9.4 I enlighet med klausul 9.1 kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig för några speciella, indirekta eller följdförluster eller skador, eller förlust av data, vinster, intäkter, affärer eller goodwill.

10. Immateriella rättigheter

10.1 De immateriella rättigheterna på webbplatsen och upphovsrätten till allt material som lagras, visas och är tillgängligt på webbplatsen ägs antingen av oss eller licensieras av tredje part. Alla sådana rättigheter är reserverade. Du får inte använda eller utnyttja informationen eller annat innehåll som lagras, visas eller är tillgängligt på webbplatsen för något kommersiellt syfte utan vårt medgivande.

10.2 När du förser oss med innehåll (användargenererat innehåll) ger du oss en icke-exklusiv, världsomspännande, evig (eller under upphovsrätten eller andra rättigheter till sådant innehåll), oåterkallelig, royaltyfri, underlicenserbar rättighet att använda innehållet (inklusive, utan begränsning, skapa och använda härledda verk). Du tillåter oss att utöva all upphovsrätt, varumärke, publicitet, databas eller andra immateriella rättigheter som du har i eller till innehållet i media som är känt nu eller utvecklats i framtiden för dessa ändamål. Vidare avsäger du dig dina moraliska rättigheter i innehållet i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och lovar att inte hävda sådana rättigheter eller andra immateriella rättigheter som du har i innehållet mot oss, våra underlicenstagare eller våra överlåtare.

11. Gällande lag

11.1 Om du är en konsument, regleras dessa villkor av engelsk lag och vi är båda överens om att domstolarna i England och Wales kommer att ha exklusiv jurisdiktion förutom att

 1. om du är bosatt i Nordirland kan du också väcka talan i Nordirland och om du är bosatt i Skottland kan du också väcka talan i Skottland; och
 2. om du är bosatt i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (din "hemjurisdiktion") kan du, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, även väcka talan i samband med dessa villkor enligt lagarna och i domstolarna i din hemjurisdiktion (vars jurisdiktion vi godkänner).

11.2 Om du är ett företag, regleras dessa användarvillkor, deras innehåll och bildande (och eventuella icke-kontraktuella tvister eller anspråk) av engelsk lag. Vi samtycker båda till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

Din väska (0objekt)

close
Vill finansiera en produkt? Lära mer