GARANTIPOLICY FÖR SPARX PS200 SLIPMASKIN

BEGRÄNSAD TRE ÅRS PRODUKTGARANTI

Velasa Sports, Inc. d.b.a. Sparx Hockey (”Velasa Sports”) representerar och garanterar den första slutanvändaren (”Slutanvändaren”) att, under normal användning och förutsatt att du har följt våra rimliga instruktioner för vård och underhåll kommer ditt Sparx® PS200 slipmaskin ("Produkten") att vara fri från defekter i material och utförande under en period av tre (3) år från datumet för leverans från Sparx Hockey eller en auktoriserad Sparx Hockey-återförsäljare eller partner.  Din exklusiva åtgärd och vår enda skyldighet är att reparera eller ersätta någon produkt som Velasa Sports rimligen bestämmer inte uppfyller denna garanti eller, efter eget gottfinnande, att acceptera retur av sådan produkt och återbetalning till dig det pris som betalats där.

Produkter som har reparerats eller ersatts härunder ska omfattas av denna garanti under de längre trettio (30) dagarna efter att ha skickats tillbaka till dig eller resten av den ursprungliga 3-åriga garantiperioden. Varje defekt produkt eller komponent som är ersatt blir Velasa Sports enskilda egendom.

HUR MAN GÖR ETT GARANTIANSPRÅK

Om du upplever några problem med din Sparx®-produkt, kontakta kundservice på help@sparxhockey.com.  För att göra ett garantianspråk krävs ett giltigt bevis på inköp.  Ett giltigt bevis på inköp är antingen ett giltigt ordernummer från sparxhockey.com webbplats eller ett daterat försäljningskvitto från en auktoriserad Sparx Hockey-säljare eller återförsäljare som visar datum för försäljning och en beskrivning av produkten tillsammans med dess pris.

När vi bekräftar och godkänner ditt garantianspråk kommer vi att tilldela ett behörighetsnummer för returmaterial ("RMA").  På din risk och kostnad måste du leverera den icke-överensstämmande produkten (med tydlig indikation på RMA) till Velasa Sports eller dess utsedda reparationscenter.  Denna garanti, och alla associerade RMA är endast giltig i USA och Kanada.  I händelse av ett inköp från sparxhockey.com eller auktoriserad online Sparx Hockey-återförsäljare, är garantin endast giltig i USA och Kanada.

Produkter som returneras utan en RMA ska inte erbjudas garanti, och du ska vara ansvarig för alla kostnader och utgifter som uppstår för oss i samband med att serva den obehöriga returen.

UNDANTAG

Alla anspråk enligt denna begränsade garanti måste göras under den tillämpliga garantiperioden.

De begränsade garantiåtaganden täcker inte fysiska skador som åsamkas från felaktig hantering under leverans.  Denna begränsade garanti ska vara ogiltig och inte gälla för någon produkt som (a)https://docs.microsoft.com/azure/stream-analytics/stream-analytics-introduction användes, hanterades, underhölls, eller lagrades inkorrekt samt på något sätt som inte är i enlighet med vår dokumentation, instruktioner, underhållsförfaranden eller rekommendationer; (b) utsatt för ovanlig fysisk eller elektrisk stress; (c) utsatts för våld missbruk, olycka, försummelse; (d) utsatts för fukt, översvämning, eld, elektriska problem förknippade med inkommande ström eller andra handlingar som inte är Velasa Sports fel; (e) ändrad eller modifierad av någon annan än Velasa Sports eller dess auktoriserade agenter. Denna begränsade garanti ska vara ogiltig och inte gälla för någon produktskada som orsakas av reparationer som gjorts eller försökts av någon annan än Velasa Sports eller dess auktoriserade agenter. Denna begränsade garanti ska vara ogiltig och inte gälla för någon produktskada orsakad av modifiering av hårdvara eller genom användningen av några delar eller tillbehör som inte var certifierade eller godkända av Velasa Sports, inklusive utan begränsning användningen av slipringar som inte är från Velasa Sports (d.b.a. Sparx Hockey). eller (f) som används med delar eller tillbehör som inte var certifierade eller godkända av Velasa Sports eller dess utsedda representant, inklusive utan begränsning användning av slipringar som inte är från Velasa Sports (d.b.a. Sparx Hockey); eller (g) drivs utan ett godkänt ventilationssystem (t.ex. Sparx PV100 vakuum).  Denna begränsade garanti ska vara ogiltig och inte gälla för någon produkt som har en användningshistoria som är inkonsekvent med den påstådda ägarskapet eller för vilken det medföljande beviset på inköp är inkonsekvent med den produkt som returneras till Velasa Sports.

Velasa Sports begränsade garanti inkluderar inte täckning eller ansvar för förlust av eller skada på några skridskor, vad gäller vilken Sparx®-produkt som användes.  Velasa Sports är inte ansvarig för kostnader förknippade med otillgängligheten för Sparx®-produkten under serviceperioden i samband med eventuella garantianspråk.

FRISKRIVNING

FÖRUTOM SOM UTTRYCKLIGEN SPECIFICERAS HÄR, TILLHANDAHÅLLS ALLA SPARX®-PRODUKTER "SOM ÄR" UTAN REPRESENTATION ELLER GARANTIER FÖR NÅGOT SLAG.  VELASA SPORT GARANTERAR INTE ATT SPARX®-PRODUKTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ELLER ATT DESS DRIFT KOMMER ATT VARA FELFRI.  FÖR SIG SJÄLV OCH DESS LICENSTAGARE, FRISKRIVER SIG VELASA SPORT HÄRMED ALLA ANDRA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER, UTTRYCKA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR TITEL, INGET INTRÅNG, INTEGRATION, VARUFÖRMEDLING ELLER PASSFORM FÖR NÅGOT SPECIELLT SYFTE.

ANDRA VILLKOR

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Din användning av denna webbplats och tjänsterna (inklusive ditt inköp av Sparx®-produkter) styrs av våra användarvillkor, som är tillgängliga på https://www.sparxhockey.com/pages/terms-services.  Termer som används häri utan definition kommer att ha samma betydelser som definierade i användarvillkoren.

Velasa Sports kan, när som helst och efter eget gottfinnande, ändra något av de villkor och regler som ingår i denna garantipolicy.  Varje inköp av en Sparx®-produkt är täckt av den tillhörande produktgarantin som publiceras på https://www.sparxhockey.com/pages/warranties vid tidpunkten för försäljning av Sparx®-produkten.

För att begära en kopia av en tidigare version av en Sparx Hockey-garanti, skicka ett e-postmeddelande till help@sparxhockey.com och ange den önskade garantitypen och versionsdatum.  Sparx Hockey kan begära bekräftelse på ditt inköpsdatum och produktbeskrivning för att bekräfta den lämpliga garantiversionen för din produkt.

VERSIONSLISTA

_____22 juni 2021

__9 juni 2021

____ 4 juni 2018

___ 23 januari 2018

____ 7 december 2017

___ 12 juli 2017