SPARX CARE PRO PS100 SLIPMASKIN SERVICEPLAN

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Din SparxCare Pro serviceplan för Sparx PS100 skridskoslipmaskin (“produkten”) styrs av dessa villkor (“villkoren”) och utgör tjänstekontraktet (“kontraktet”) mellan Velasa Sports, Inc. d.b.a. Sparx Hockey ("Velasa Sports" eller "Sparx Hockey") och dig ("kunden"). SparxCare Pro serviceplan (“SparxCare Pro” eller “planen”) är utöver den täckning som tillhandahålls av den begränsade garantin som tillhandahålls av Velasa Sports för din Sparx PS100 skridskoslipmaskin.

AVTALSTID

 1. SparxCare Pro är endast tillgänglig vid inköpstillfället eller inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet (”inköpsperiod”)*. Kunderna kan välja en SparxCare Pro täckningsperiod på två (2) eller tre (3) år (“täckningsperiod”) från den ursprungliga www.sparxhockey.com inköpsdatum för online-inköp eller inköpsdatum för butik som visas på kundens kvitto (för en total täckningsperiod på 2 år eller 3 år från inköpsdatum). Kunden får inte ändra täckningsperiod efter inköpsperioden och inte heller förnya planen i slutet av täckningsperioden.

 2. SparxCare Pro är kopplad till det serienummer för din produkt som finns på PS100 slipmaskin och PS100 slipmaskinsförpackning. Varje kund måste aktivera SparxCare Pro med hjälp av serienumret på produkten. SparxCare Pro täckning sträcker sig också till någon Sparx PV100 vakuum, länkad via PV100 serienumret, köpt tillsammans med ett PS100-system.

 3. SparxCare Pro täcker endast en (1) produkt.

 4. SparxCare Pro får inte säljas vidare och är inte överförbar och inte återbetalningsbar, såvida inte produkten returneras i enlighet med den trettio (30) dagars returpolicy som beskrivs i Sparx Hockey returpolicy, i vilket fall är kostnaden för SparxCare Pro återbetalningsbar.

 5. SparxCare Pro, och all tillhörande RMA-aktivitet är endast giltig i det land där du köpte din produkt. I händelse av inköp i på sparxhockey.com eller auktoriserad online Sparx Hockey-återförsäljare eller återförsäljare är planen endast giltig i det land som produkten levererades vid inköpstillfället.

 6. SparxCare Pro är endast tillgänglig i de 50 staterna i USA och Kanada**.

VAD TÄCKS

 1. Planen ger obegränsad livechatt (när sådan finns) och e-postsupport från Sparx Hockey support ("support") samt reservdelar och returfrakt på grund av normalt slitage under täckningsperioden, med förbehåll för följande begränsningar:

  1. Kunderna kommer endast att omfattas av upp till fyra (4) incidenter enligt planen per år under en täckningsperiod. En ”incident” innebär att en kund antingen mottar (a) en reservdel från Sparx Hockey, eller (b) inskickad, fysisk service på en produkt som utförs av Sparx Hockey.

  2. Planen kommer att omfatta följande icke förbrukningsbara system och delar: kontrollbord, nätaggregatet, montering av vagn, montering av motorarm, montering av klämmor, montering av display, PV100 vakuum (om tillämplig), elektriska komponenter och strömbrytare

 2. Undantag och begränsningar. Planen täcker inte följande förbrukningsbara delar: Slipringar och luftfilter. Planen täcker inte någon skada som beror på vätska. Planen täcker inte skador på grund av missbruk, försummelse eller felaktig användning, extrem miljö, ovanlig fysisk eller elektrisk stress eller störningar, exponering för fukt, översvämning, brand eller elektriska problem förknippade med inkommande ström eller andra handlingar som inte är Sparx Hockeys fel. Planen täcker inte skador på grund av att produkten tappas eller slås av ett främmande objekt. Planen täcker inte produktskador som uppstår till följd av att produkten drivs utan ett godkänt ventilationssystem (t.ex. Sparx PV100 vakuum). Planen täcker inte en produkt med ett ändrat eller borttaget serienummer, eller en förlorad eller stulen produkt. Planen täcker inte skador som uppstår på grund av modifieringar på produktens hårdvara, mjukvara eller inbyggda programvara. Planen täcker inte skador på grund av att inte följa instruktioner för produktleverans och/eller förpackningsdokumentation. Produkter som returneras utan ett behörighetsnummer för returvaror (“RMA”) eller där produktens serienummer inte matchar RMA-dokumentationen, ska inte erbjudas service och du blir ansvarig för alla kostnader och utgifter som uppstår för oss i samband med den obehöriga returen.

ERHÅLLA SERVICE

 1. Den ursprungliga köparen av produkten och planen kan initiera kontakt med Sparx Hockey ("Support") via Live Chat eller e-post (föredras) till e-postadressen help@sparxhockey.com.

 2. För att göra en supportbegäran krävs ett serienummer för produkt, som är associerad med en giltig plan (se avsnittet ”avtalsvillkor” ovan)

 3. Öppettider för support: 09:00 till 17:00 EST måndag-fredag. Öppettider kan komma att ändras. Timmar för livechatt varierar, kontrollera webbplatsen på www.sparxhockey.com för att bekräfta om livechatt är tillgänglig (popupfönster för livechatt finns vanligtvis i nedre högra hörnet på vår hemsida).

 4. Sparx Hockey support bestämmer tillvägagångssättet. Beslutet att utfärda reservdelar eller få produkten eller delar av produkten returnerad för service är enligt gottfinnande från support. Om reservdelar bedöms nödvändiga kommer support att samordna transporten till dig. Om reservdelar bedöms onödig av support, kan kunden köpa en reservdel till en kostnad. För service som kräver retur av produkt eller delar av produkt kommer support att utfärda ett behörighetsnummer för returfrakt (”RMA”) till kund. Obehöriga returer eller produkter vars serienummer inte matchar RMA-dokumentationen kommer inte att accepteras under några omständigheter. På din risk och kostnad måste du leverera produkten eller delar av produkten (med tydlig indikation på RMA) till Sparx Hockey eller dess utsedda reparationscenter. Sparx Hockey kommer att täcka returfrakt och kommer att välja och betala för metod för returfrakt till kund. Om kunden begär påskyndad returfrakt, kan det ordnas av Sparx Hockey mot en extra avgift som betalas av kunden.

INTEGRITET; ANVÄNDARINFORMATION

Annan än personlig identifierbar information och information som rör en supportbegäran, som är föremål för sekretesspolicyn på www.sparxhockey.com (“webbplatsen”), allt material, information, förslag, idéer, kunskap, tekniker, kommentarer eller annan kommunikation som du överför på något sätt (“Kommunikation”) är och kommer att betraktas som icke-konfidentiell och inte patentskyddade. Vi kan använda någon eller all kommunikation för vilket syfte som helst, inklusive, utan begränsning, reproduktion, överföring, avslöjande, publicering, sändning, utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring på alla sätt som helst för något eller alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka eller granska all kommunikation. Vi kommer inte att ha någon skyldighet att använda, returnera, granska eller svara på någon kommunikation. Vi kommer inte att ha något ansvar relaterade till innehållet i någon sådan kommunikation, oavsett om det uppstår enligt lagarna för upphovsrätt, ärekränkning, integritet, obscenitet eller på annat sätt. Vi behåller rätten att ta bort någon eller all kommunikation som innehåller allt material som vi anser olämpligt eller oacceptabelt.

FRISKRIVNING

SPARXCARE PRO ÄR INTE EN SEPARAT GARANTI, ELLER BEGRÄNSAD GARANTI. SPARXCARE PRO ÄR ETT TILLÄGG TILL SPARX HOCKEYS PS100 BEGRÄNSADE GARANTI. SPARXCARE PRO ÄR EN VALFRI SERVICEPLAN FÖR SERVICE OCH TEKNISKT STÖD SOM MÅSTE BETALAS FÖR AV KUNDER FÖRUTOM INKÖPSPRISET PÅ PRODUKTEN.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

I DEN GRAD SOM TILLÅTS AV LAG, SKA VARKEN SPARX HOCKEY ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA SKYLDIGA ELLER ANSVARIGA FÖR VARJE ÄMNE SOM OMFATTAS AV DETTA AVTAL ELLER VILLKOR SOM DE ÄR RELATERADE TILL UNDER NÅGOT AVTAL, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN TEORI FÖR (A) FÖRLUST ELLER FELAKTIGHET AV DATA ELLER KOSTNAD FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSMEDEL, TJÄNSTER ELLER TEKNIK, ELLER (B) NÅGOT INDIREKT, MISSTAG ELLER KONSEKVENTA INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL SKADOR PÅ NÅGON SKRIDSKO, FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER FÖRLUSTER AV VINSTER. TILL DEN MAXIMALA GRAD SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, SKA SPARX HOCKEYS SAMMANSTÄLLDA KUMULATIVA SKYLDIGHET INTE ÖVERSTIGA FEMTIO DOLLAR ($50,00).

VISSA LÄNDER, REGIONER, STATER ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV RÄTTSMEDEL ELLER AV MISSTAG, STRAFFANDE, ELLER KONSEKVENTA SKADOR ELLER DE TILLÄMPLIGA TIDSPERIODERNA, SÅ OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTNINGAR KAN INTE GÄLLA. FÖRUTOM I DEN GRAD SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR DENNA SERVICE INTE LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖR VAR PRODUKTEN SÄLJS MEN, SNARARE ÄR UTÖVER DESSA RÄTTIGHETER.

SVÅRIGHET

I händelse av att någon av bestämmelserna i detta kontrakt av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara omöjlig att verkställa, ska de återstående delarna av detta kontrakt förbli i full kraft och effekt, under förutsättning att parterna i sådana fall kommer överens om att i god tro förhandla fram ersättningsbara verkställbara bestämmelser som närmast påverkar parternas avsikt att ingå detta kontrakt.

VAL AV LAG; BEHÖRIGHET

Denna plan, och alla olösta anspråk och tvister mellan dig och Sparx Hockey ska styras av och omfattas av lagar (exklusive bestämmelser för lagvalsregler) i delstaten Massachusetts, USA, som också ska vara den exklusiva platsen och jurisdiktionen för alla sådana anspråk och tvister. I händelse av någon konflikt mellan amerikanska och utländska lagar, förordningar och regler, ska amerikanska lagar, förordningar och regler gälla. Alla anspråk mot Sparx Hockey måste göras inom tre (3) månader från den tid de uppstår. Sparx Hockey tillåter inte någon agent eller representant att åta sig någon skyldighet eller ansvar härunder.

ANDRA VILLKOR

SPARX HOCKEY och SPARXCARE PRO är varumärken eller registrerade märken för Velasa Sports, Inc. Med ensamrätt.

Din användning av denna webbplats och tjänsterna (inklusive ditt inköp av Sparx®-produkter) styrs av våra användarvillkor, som är tillgängliga på https://www.sparxhockey.com/pages/terms-services. Termer som används häri utan definition kommer att ha samma betydelser som definierade i användarvillkoren.

Velasa Sports d.b.a. Sparx Hockey kan, när som helst och efter eget gottfinnande, ändra något av de villkor och regler som ingår i denna plan. Varje inköp av en Sparx® serviceplan täcks av det associerade dokumentet för serviceplan, som publiceras på https://www.sparxhockey.com/collections/service-plans vid tidpunkten för försäljning av planen.

För att begära en kopia av en tidigare version av en Sparx Hockey serviceplan, skicka ett e-postmeddelande till help@sparxhockey.com och ange den önskade planen och versionsdatum. Sparx Hockey kan begära bekräftelse på ditt inköpsdatum och produktbeskrivning för att bekräfta den lämpliga planen.

* Enligt sitt eget gottfinnande kan Sparx Hockey erbjuda speciella kampanjer från tid till annan som kan förlänga inköpsperioden.

** Prissättning för SparxCare Pro kan variera beroende på plats på grund av frakt- och driftkostnader.

VERSIONSLISTA

___ 12 juli 2017