X

Jakou velikost trika byste chtěli přidat do dárkového balíčku

Vyberte velikost trika

Přejít na hlavní obsah

VERZE BANNERU Č. 2 | LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING

Koupit

Zásady ochrany osobních údajů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE

Srpen 2022

PŘEHLED

Děkujeme za návštěvu www.sparxhockey.com ("Stránka"), která je vlastněna a provozována společností Velasa Sports, Inc. ("Velasa Sports" nebo "Sparx Hockey"). Jak zde bylo používáno, podmínky "my", "nás" a "naše" odkazují na Velasa Sports a termín "služba" znamená stránky a všechny informace, nástroje, funkce, funkce a služby dostupné na webu. Abyste porozuměli podmínkám používání služeb, které poskytujeme, přečtěte si prosím naše Podmínky poskytování služeb, které najdete na adrese https://sparxhockey.eu/pages/terms-services.

Zachování bezpečnosti vašich údajů je prioritou společnosti Velasa Sports a my se zavazujeme respektovat vaše práva na soukromí. Velasa Sports se také zavazuje k transparentnosti o tom, jaké údaje o vás shromažďujeme a jak je používáme.

Doporučujeme, abyste si tyhle Zásady ochrany osobních údajů celé přečetli, aby jste o nich byli plně informováni Nicméně pokud chcete přistoupit ke kontkrétnímu oddílu těchto Zásad, pak můžete kliknout na příslušný odkaz níže a budete přesměrováni na daný oddíl.

Hlavní pojmy zde použité bez definice budou mít stejný význam jako definovaný v Podmínkách služby vztahujících se na Službu, které jsou k dispozici na https://sparxhockey.eu/pages/terms-services.

ČÁST 1 – JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které o vás můžeme shromažďovat, obecně spadají do následujících kategorií:

Informace, které poskytujete

Některé části našich stránek vás mohou požádat o poskytnutí osobních údajů.

Když si něco zakoupíte v našem obchodě, v rámci procesu nákupu a prodeje shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa.

Můžeme vás požádat, abyste poskytli své kontaktní údaje včetně jména, e-mailu a hesla, abychom si u nás mohli zaregistrovat účet, přihlásit se k odběru marketingových sdělení a e-mailových oznámení od nás, zapojit se do soutěží nebo online soutěží, zasílat nám dotazy a /nebo požádat o zákaznickou podporu.

Při zanechání recenze o našich produktech nebo službách, které jste od nás získali, nám můžete také poskytnout své jméno a e-mail.

Vzhledem k povaze našeho podnikání se naše nabídky mohou čas od času změnit a změnit se mohou i možnosti, které nám musíte poskytnout.

Informace, které shromažďujeme automaticky

Při procházení našich stránek automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení. V některých zemích, včetně zemí Evropského hospodářského prostoru a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (společně „Evropa“), mohou být tyto informace považovány za osobní údaje podle platných zákonů o ochraně údajů.

Informace, které shromažďujeme automaticky, budou konkrétně zahrnovat informace, jako jsou podrobnosti o vašem webovém prohlížeči, IP adrese a časovém pásmu. Shromažďujeme také informace o navštívených stránkách, akcích, které na webu provádíte (např. dokončení nákupu), nebo o tom, jak jste se na naše stránky dostali (např. vyhledávání, placená reklama).

Shromažďování těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na naše stránky, odkud pocházejí a jaký obsah na našich stránkách je zajímá. Tyto informace používáme pro naše interní analytické účely a pro zlepšení kvality a relevance našich stránek pro naše návštěvníky.

Některé z těchto informací se shromažďují pomocí souborů cookie a podobných technologií sledování, jak je vysvětleno níže a v části Sekce 9 „Soubory cookie“ níže a jak je podrobně uvedeno v předvolbách souborů cookie na naší platformě pro správu souhlasu.

Pro sledování a ukládání těchto informací používáme následující technologie/služby:

 • Soubory cookie. Cookies jsou malé soubory uložené v prohlížečích, které se používají k ukládání uživatelských preferencí. Podrobné informace o tom, jak Sparx Hockey používá soubory cookie, naleznete v sekci 9 – Soubory cookie.
 • Google Analytics. Ke shromažďování informací o tom, jak zákazníci nakupují v našem obchodě, používáme Google Analytics, službu poskytovanou společností Google. Další informace o této službě si můžete prohlédnout zde.
 • Shopify. Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. Další informace naleznete v sekci 6 – Shopify – Náš prodejce elektronického obchodu.
 • Klaviyo. Příležitostně využíváme Klaviyo k rozesílání marketingových e-mailů naším jménem. Informace týkající se společnosti Klaviyo a jejích zásad ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

ČÁST 2 – SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD DĚTÍ?

Velasa Sports nebude shromažďovat osobní údaje od žádné osoby, o které je nám skutečně známo, že je mladší 18 let. Pokud zjistíme, že osoba mladší 18 let poskytla osobní údaje, společnost Velasa Sports podnikne kroky k odstranění takových informace a ukončit účet této osoby, přístup a používání služby.

ČÁST 3 – JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

Informace, které shromažďujeme, používáme k poskytování našich produktů a služeb a pro následující účely:

 • • poskytovat vám vylepšený, přizpůsobený a personalizovaný obsah, produkty a služby, jakož i propagační obsah a služby;
 • • spravovat soutěže, propagační akce, události, průzkumy nebo jiné funkce;
 • • přizpůsobení a vylepšení funkcí, výkonu a podpory webu;
 • • Vytvořit aktualizační transakční funkce, jako je zadání objednávky prostřednictvím našeho online obchodu;
 • • poskytovat relevantní reklamu, včetně zájmově orientované reklamy od nás a třetích stran;
 • • Pro interní operace, včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, výzkumu a zlepšování služeb;
 • • Zasílat vám administrativní zprávy a další informace o Sparx Hockey, včetně komunikace s vámi o vaší nákupní transakci, informací o účtu nebo dotazech na zákaznický servis.
 • • K vytváření souhrnných a statistických údajů, které vás neidentifikují jednotlivě (například používáme údaje z mobilních zařízení a IP adresy ke shromažďování demografických informací);
 • • zobrazovat vám relevantní marketing;
 • • Pro jiné účely, které při interakci se Sparx Hockey samostatně autorizujete.

ČÁST 4 – JAK ODVOLÁM SVŮJ SOUHLAS

Pokud jsme shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na adrese help@sparxhockey.com nebo nám napište na adresu: Velasa Sports, Inc., 30 Sudbury Road, Acton, Massachusetts 01720, USA. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před vaším odvoláním, ani neovlivní zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Pokud si přejete smazat nebo zablokovat soubory cookie z vaší aktivity prohlížení, můžete tak učinit ve svém prohlížeči.

ČÁST 5 – POSKYTOVÁNÍ A SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V současné době společnost Velasa Sports nebude sdílet vaše osobní údaje s žádnou třetí stranou pro účely, které nesouvisejí s poskytováním služby vám; za předpokladu, že společnost Velasa Sports může zpřístupnit vaše osobní údaje (a) pokud je to přiměřeně nutné pro společnost Velasa Sports (nebo její poskytovatelé služeb třetích stran) k provozování služby, včetně zpracování vašich objednávek, dotazů a jiných zpráv, (b) ke komunikaci s vámi, ( c) jak je jinak povoleno v Zásadách ochrany osobních údajů nebo jinde v Podmínky poskytování služeb, (d) pokud se společnost Velasa Sports důvodně domnívá, že taková akce je nezbytná k tomu, aby vyhověla jakémukoli právnímu, regulačnímu, donucovacímu nebo podobnému požadavku nebo vyšetřování, aby byla chráněna nebo hájit práva nebo majetek Velasa Sports nebo jakékoli třetí strany nebo vymáhat podmínky služby nebo (e) pokud jinak zmocníte.

Velasa Sports nepronajímá ani neprodává data služeb externím obchodníkům.

V zájmu jasnosti můžeme vaše data služeb sdílet s důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří potřebují přístup k vašim informacím, aby nám mohli poskytovat provozní nebo jiné podpůrné služby. Tito poskytovatelé musí souhlasit s dodržováním smluvních podmínek, které jsou v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a zabezpečení dat.

Můžeme také spolupracovat s organizacemi třetích stran za účelem poskytování speciálních programů nebo nabídek zákazníkům Velasa Sports / Sparx Hockey, v takovém případě můžeme dané organizaci sdělit informace, které shromažďujeme, jako je vaše jméno a kontaktní údaje. Jakákoli taková partnerství budou sdělena a/nebo zveřejněna před zadáním objednávky na nákup produktů od nás. Pokud se rozhodnete neúčastnit se takových speciálních programů nebo nabídek, vyhrazujete si právo takové sdílení informací odmítnout.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jakýmkoli kompetentním donucovacím orgánem, regulačním orgánem, vládní agenturou, soudem nebo jinou třetí stranou, pokud se domníváme, že je zpřístupnění nezbytné (i) jako záležitost platného zákona nebo nařízení, (ii) k výkonu, stanovit nebo bránit naše zákonná práva nebo (iii) chránit vaše životně důležité zájmy nebo zájmy jakékoli jiné osoby;

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet se skutečným nebo potenciálním kupujícím (a jeho zástupci a poradci), jak je uvedeno v sekci 13 „Převody obchodů“.

ČÁST 6 – SHOPIFY – NÁŠ DODAVATEL E-COMMERCE

Náš obchod, který se nachází na webu, je v současné době hostován službou Shopify. Poskytují nám platformu online elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše Produkty. Vaše data jsou uložena prostřednictvím úložiště dat Shopify, databází a obecné aplikace Shopify. Ukládají vaše data na zabezpečeném serveru za firewallem.

Pokud pro dokončení nákupu zvolíte přímou platební bránu, Shopify uloží údaje o vaší kreditní kartě. Je šifrována prostřednictvím standardu PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Údaje o vaší nákupní transakci jsou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k dokončení vaší nákupní transakce. Po dokončení budou informace o nákupní transakci smazány.

Všechny brány pro přímé platby dodržují standardy stanovené organizací PCI-DSS spravovanou Radou pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s informacemi o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb. Chcete-li získat další informace, můžete si také přečíst Smluvní podmínky služby Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) a Prohlášení o ochraně osobních údajů (https://www.shopify.com/legal/privacy).

ČÁST 7 – SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Obecně platí, že poskytovatelé třetích stran, které využíváme, budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše údaje o službách pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohli vykonávat služby, které nám poskytují. Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů týkající se informací, které jim musíme poskytnout pro vaše transakce související s nákupem.

U těchto poskytovatelů doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jakým způsobem budou tito poskytovatelé s vašimi osobními údaji nakládat. Zejména mějte na paměti, že určití poskytovatelé mohou sídlit nebo mít zařízení, která se nacházejí v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby poskytovatele služeb třetí strany, mohou se na vaše informace vztahovat zákony jurisdikce (jurisdikcí), ve kterých se tento poskytovatel služeb nebo jeho zařízení nachází. Pokud se například nacházíte v Kanadě a vaše transakce je zpracovávána platební bránou umístěnou ve Spojených státech, pak vaše osobní údaje použité při dokončení této transakce mohou podléhat zveřejnění podle zákonů a předpisů Spojených států, včetně zákona Patriot Act. . Jakmile opustíte naše stránky nebo budete přesměrováni na webovou stránku nebo aplikaci třetí strany, již se na vás nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů ani naše Podmínky poskytování služeb.

Když kliknete na odkazy na Stránkách, mohou vás přesměrovat z naší Stránky. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů jiných webů a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

ČÁST 8 – ZABEZPEČENÍ

Informace shromážděné společností Velasa Sports jsou uloženy v provozních prostředích, která jsou zabezpečena pomocí komerčně dostupných nástrojů a postupů a která nejsou obecně zpřístupňována veřejnosti. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů. Bohužel nelze zaručit 100% bezpečnost přenosu dat přes internet a/nebo bezdrátové sítě. V důsledku toho společnost Velasa Sports nemůže jednoznačně zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které poskytnete, a činíte tak na vlastní riziko. Jakmile Velasa Sports obdrží vaše informace, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili jejich bezpečnost v našich systémech.

Pokud poskytnete informace o kreditní kartě, budou zašifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer Technology (SSL) a uloženy pomocí šifrování AES-256.

Pokud jste si vytvořili účet a jedinečné heslo, které vám umožní přístup na naše stránky, je vaší odpovědností toto heslo uchovat v bezpečí a důvěrnosti

ČÁST 9 – COOKIES

Soubory cookie jsou malé kousky dat, které se ukládají do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení při první návštěvě stránky. Používáme cookies, web beacons, lokálně sdílené objekty (někdy nazývané „flash cookies“), mobilní identifikátory a podobné technologie („cookies“), abychom zlepšili vaši uživatelskou zkušenost, porozuměli používání našich stránek a zobrazili vám relevantní reklamu. Soubory cookie mohou být také nastaveny jinými webovými stránkami nebo službami, které spouštějí obsah na stránce, kterou navštěvujete.

Jaké typy souborů cookie používáme?

Používáme dva typy souborů cookie: „soubory cookie relace“ a „trvalé soubory cookie“. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud neopustíte naše stránky. Trvalý soubor cookie zůstává ve vašem zařízení mnohem déle, dokud jej ručně neodstraníte (jak dlouho soubor cookie zůstane, bude záviset na době trvání nebo „životnosti“ konkrétního souboru cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

K čemu se soubory cookie používají?

Soubory cookie přenášejí informace o vás a vašem používání našich stránek, jako je typ vašeho prohlížeče, preference vyhledávání, názvy produktů, údaje týkající se reklam, které se vám zobrazily nebo na které jste klikli, a datum a čas vaše použití.

Soubory cookie používáme například pro:

Ověření

Soubory cookie nám pomáhají určit, zda jste se na naše stránky přihlásili či nikoli, a abychom vás udrželi přihlášeni během návštěv při přístupu na různé stránky. Soubory cookie používáme k uchování údajů o vašem košíku, abyste mohli pokračovat v nakupování a procházení a vrátit se do košíku později.

Zabezpečení

Soubory cookie používáme k aktivaci a podpoře funkcí zabezpečení, prevenci podvodů a ochraně vašich dat před neoprávněným přístupem.

Předvolby a funkce

Soubory cookie používáme k aktivaci funkcí, které nám pomáhají poskytovat vám personalizovaný obsah, jako je zobrazení vaší nedávné aktivity v košíku.

Reklama

Soubory cookie používáme k doručování, vyhodnocování a zlepšování reklamy, například pomocí informací o vás k poskytování relevantní reklamy na našich stránkách i mimo ně. Naši reklamní partneři mohou pomocí souboru cookie určit, zda se vám již zobrazila reklama nebo jak si vedla, nebo nám mohou poskytnout informace o vaší interakci s reklamou.

Analytika a výkon

Soubory cookie používáme k analýze toho, jak naši návštěvníci používají naše stránky, a ke sledování výkonu stránek. Tyto soubory cookie nám pomáhají identifikovat a opravit chyby, pochopit a zlepšit služby, zkoumat a testovat různé funkce a sledovat, jak se naši návštěvníci dostávají na naše stránky.

Kromě toho můžete také kontrolovat, spravovat a/nebo mazat soubory cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo naší platformy pro správu souhlasu. Užitečný zdroj informací o mazání a kontrole souborů cookie naleznete na adrese https://www.aboutcookies.org/.

ČÁST 10 – NESLEDOVAT

Váš prohlížeč vám může nabídnout možnost „Do Not Track“, která vám umožní dát signál provozovatelům webových stránek a webových aplikací a služeb (včetně služeb behaviorální reklamy), že si nepřejete, aby tito provozovatelé sledovali určité vaše online aktivity. , v průběhu času a na různých webech.

Když ve svém prohlížeči zapnete funkci Do Not Track, Velasa Sports přestane shromažďovat informace z vašeho prohlížeče, které nám umožňují přizpůsobit Službu konkrétně vám a vyvíjet hodnotnou Analytics. Signály Do Not Track se nastavují u jednotlivých prohlížečů, takže pokud nechcete být sledováni, musíte je nastavit v každém prohlížeči, který používáte.

V zájmu jasnosti se jedná pouze o naše zásady Do Not Track. Velasa Sports nemůže a ani nečiní žádný slib ohledně toho, jak budou třetí strany reagovat, když ve svém prohlížeči nastavíte signál Do Not Track. Signál Do Not Track se navíc nevztahuje na použití informací shromážděných před takovou žádostí.

ODDÍL 11 – OBEJCI KALIFORNIE

Podle oddílu 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie (zákon „Shine the Light“) jsou obyvatelé Kalifornie, kteří poskytují osobní údaje při získávání produktů nebo služeb od společnosti Velasa Sports, oprávněni požadovat a získat od nás jednou za kalendářní rok informace o zákaznících. sdíleli jsme, pokud existují, s jinými podniky pro jejich vlastní přímý marketing. Tyto informace by případně zahrnovaly kategorie informací o zákaznících a názvy a adresy podniků, se kterými jsme sdíleli údaje o zákaznících za bezprostředně předchozí kalendářní rok (např. žádosti podané v roce 2016 obdrží informace o aktivitách sdílení v roce 2015). Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete kopii těchto informací, odešlete písemnou žádost na adresu:

Velasa Sports, Inc.
Attn: California/Shine the Light
30 Sudbury Road
Acton, MA 01720, USA

ODDÍL 12 – OBYVATELÉ EHP A UK

Následující část platí, pokud máte bydliště v EHP nebo Spojeném království.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Náš právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných výše bude záviset na dotčených osobních údajích a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Běžně však od vás budeme shromažďovat osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme váš souhlas, pokud osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi nebo pokud je zpracování v našich oprávněných zájmech a nepřevažují nad nimi vaše zájmy ochrany údajů nebo základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od vás osobní údaje.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů za účelem splnění zákonných požadavků nebo plnění smlouvy s vámi (např. zpracování a doručení objednávky), v příslušném čase vám to ujasníme a poradíme vám, zda poskytnutí vaše osobní údaje jsou povinné či nikoli (stejně jako možné důsledky, pokud své osobní údaje neposkytnete).

Podobně platí, že pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo zájmů jakékoli třetí strany), v příslušné době vám objasníme, o jaké oprávněné zájmy jde.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, na kterém shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci 15 „Otázky a kontaktní údaje“ .

Vaše práva na ochranu údajů

V závislosti na vaší poloze můžete mít následující práva na ochranu údajů. Chcete-li některý z nich uplatnit, přečtěte si konkrétní pokyny níže nebo nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených v části 15 „Otázky a kontaktní informace“ níže.

 • • Můžete přistupovat ke svým osobním údajům, opravovat je, aktualizovat nebo požadovat jejich vymazání.
 • • Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • • Máte právo se kdykoli odhlásit z marketingových sdělení, které vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odhlásit“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme. Chcete-li se odhlásit z jiných forem marketingu (jako je poštovní marketing nebo telemarketing), kontaktujte nás nebo použijte marketingové nastavení ve svém účtu.
 • • Pokud jsme shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme prováděli před vaším odvoláním, ani neovlivní zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.
 • • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního dozorového úřadu. (Kontaktní údaje na dozorové úřady v Evropě jsou k dispozici zde.) Některé dozorové úřady mohou vyžadovat, abyste vyčerpali náš vlastní interní postup pro vyřizování stížností, než se na vaši stížnost podíváme.

Reagujeme na všechny žádosti, které obdržíme od jednotlivců, kteří chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.

Mezinárodní přenosy dat

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a zpracovávány v jiných zemích, než je země vašeho bydliště. Tyto země mohou mít zákony na ochranu dat, které se liší od zákonů vaší země (a v některých případech nemusí být tak ochranné).

Konkrétně se servery našich webových stránek nacházejí ve Spojených státech amerických a společnosti naší skupiny a poskytovatelé služeb a partneři třetích stran působí po celém světě. To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v kterékoli z těchto zemí.

Přijali jsme však vhodná ochranná opatření, abychom požadovali, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Uchovávání údajů

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, uchováváme tam, kde k tomu máme trvalou legitimní obchodní potřebu (například abychom vám poskytli službu, o kterou jste požádali, nebo abychom splnili příslušné právní, daňové nebo účetní požadavky).

Pokud nemáme žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v archivech záloh), bezpečně uchovávat vaše osobní údaje a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich vymazání.

ČÁST 13 – OBCHODNÍ PŘEVODY

Velasa Sports může převést osobní údaje, včetně údajů o provozu, údajů o službách (včetně údajů umožňujících osobní identifikaci) a analýzy jakémukoli nástupci všech nebo v podstatě všech svých podniků nebo aktiv, které se týkají služby, za předpokladu, že informujeme nástupce, který musí používat vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

ČÁST 14 – ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a upřesnění vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na Stránkách. Pokud v těchto zásadách provedeme podstatné změny, upozorníme vás zde, že byly aktualizovány, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, je používáme a/nebo zveřejňujeme .

Informace shromážděné službou podléhají Zásadám ochrany osobních údajů platným v době použití.

ČÁST 15 – OTÁZKY A KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud byste chtěli: získat přístup, opravit, upravit nebo odstranit jakékoli osobní údaje, které o vás máme, zaregistrovat stížnost nebo prostě chcete získat další informace, kontaktujte našeho pověřence pro dodržování zásad ochrany osobních údajů na adrese help@sparxhockey.com nebo poštou na

Velasa Sports, Inc.
Attn: Compliance Officer
30 Sudbury Road
Acton, Massachusetts 01720, USA

Vaše taška (0položky)

close
Chcete produkt financovat? Více informací