X

Jakou velikost trika byste chtěli přidat do dárkového balíčku

Vyberte velikost trika

Přejít na hlavní obsah

VERZE BANNERU Č. 2 | LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING

Koupit

Podmínky používání webových stránek UK/EU/EHP

Platné k 2. září 2022

1. Úvod

1.1 Přečtěte si prosím pozorně následující Podmínky použití.

1.2 V těchto Podmínkách použití:

 1. my“, „naše“ a „nás“ znamená společnost Velasa Sports, Inc., registrovanou ve Spojených státech amerických, jejíž sídlo je na adrese 30 Sudbury Road, Acton, Massachusetts obchodující jako "Sparx"; a
 2. "vy" a "váš" znamená uživatele webu www.sparxhockey.eu a jeho subdomén (dále jen " Web).

1.3 Tyto Podmínky použití stanovují podmínky, na jejichž zpřístupnění souhlasíme a vy souhlasíte s přístupem a používáním webové stránky.

2. Naše kontaktní údaje

2.1 Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek použití, kontaktujte nás na adrese help@sparxhockey.com.

3. Přijetí podmínek použití

3.1 Používáním webové stránky potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky použití, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že budete právně vázáni. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, neměli byste web používat.

3.2 Tyto podmínky také odkazují na další položky, které se také vztahují na vaše používání našich webových stránek:

 1. naše Zásady ochrany osobních údajů
 2. naše Oznámení o souborech cookie

3.3 Pokud zakoupíte zboží z našich webových stránek, budou se na prodej takového zboží vztahovat naše Podmínky prodeje.

3.4 Uložte si prosím kopii těchto podmínek použití a našich zásad ochrany osobních údajů pro budoucí použití, protože obě se budou vztahovat na vaše používání našich webových stránek.

4. Dodatky k podmínkám použití

4.1 Tyto Podmínky použití můžeme čas od času upravit. Pokud tak učiníme, zveřejníme změny na webových stránkách. Pravidelně prosím kontrolujte webovou stránku, zda nedošlo ke změnám těchto podmínek použití, a v každém případě pokaždé, když budete chtít web používat, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které v té době platí. Datum v horní části této webové stránky označuje, kdy byly tyto Podmínky použití naposledy aktualizovány.

5. Změny na našich webových stránkách

5.1 Čas od času můžeme aktualizovat a změnit naše webové stránky, aby odrážely změny produktů, potřeby našich uživatelů a naše obchodní priority.

6. Naše stránky jsou pouze pro uživatele v Evropské unii a Švýcarsku.

6.1 Naše webové stránky jsou zaměřeny na osoby s bydlištěm v Evropské unii a Švýcarsku.

7. Vaše používání webových stránek

7.1 Když používáte naše webové stránky, souhlasíte s tím, že nebudete:

 1. používat webové stránky nebo k nim přistupovat k podvodným, nezákonným, nevhodným nebo nezákonným účelům;
 2. používat webovou stránku nebo k ní přistupovat k vydávání se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo k nepravdivému uvádění či jinému zkreslování své příslušnosti k jakékoli osobě nebo subjektu;
 3. zasahovat nebo narušovat provoz webových stránek nebo přístup k nim;
 4. přenášet nebo jinak zpřístupňovat v souvislosti s webovou stránkou nebo s přístupem k ní jakýkoli virus, červ, trojského koně, časovanou bombu, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program, který je škodlivý nebo invazivní nebo může nebo je zamýšleno poškodit nebo unést provoz nebo monitorovat používání jakéhokoli hardwaru, softwaru nebo zařízení;
 5. omezit nebo znemožnit jakékoli jiné osobě přístup nebo používání webové stránky;
 6. upravovat, přizpůsobovat nebo překládat jakoukoli část webových stránek;
 7. odstranit, zakrýt nebo upravit jakékoli upozornění na autorská práva, obchodní značku nebo jiná vlastnická práva z webových stránek;
 8. použít jakéhokoli robota, pavouka, vyhledávací/načítací aplikaci nebo jiné ruční nebo automatické zařízení k načtení, indexování, „seškrabávání“, „dolování dat“ nebo jakýmkoliv způsobem shromažďování nebo reprodukování webových stránek nebo obcházení navigační struktura nebo prezentace webových stránek.

8. Odkazy

8.1 Webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a neznamenají, že takové webové stránky třetích stran podporujeme. Takové webové stránky třetích stran nekontrolujeme a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 1. nejsme zodpovědní za takové webové stránky, včetně podmínek, za kterých jsou tyto webové stránky zpřístupněny, a zásad ochrany osobních údajů těchto webových stránek, a nekontrolujeme jejich obsah ani dostupnost;
 2. neposkytujeme žádné prohlášení, záruku ani podmínku, ať už výslovnou nebo předpokládanou, ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám nebo informacím získaným z takových webových stránek; a
 3. pokud na takové webové stránky vstoupíte, činíte tak zcela na vlastní riziko.

8.2 Odkazy na webovou stránku můžete umístit na jinou webovou stránku, pokud berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

 1. neodpovídáme vám za žádnou ztrátu, kterou utrpíte v důsledku takových odkazů;
 2. neslibujeme, že Webová stránka bude nepřetržitě dostupná (a proto takové odkazy nemusí vždy fungovat);
 3. nebudete vkládat takové odkazy na žádnou webovou stránku, která obsahuje jakýkoli obsah, který je nezákonný, porušuje jakákoli práva, jako jsou práva duševního vlastnictví, jakékoli třetí strany nebo obsahuje jakýkoli obsah pro dospělé;
 4. vyhrazujeme si právo vznést námitku proti jakýmkoli takovým odkazům a požadovat, abyste je odstranili.

9. Právní prohlášení

9.1 Nic v těchto Podmínkách použití nemá za cíl vyloučit nebo omezit naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí, za podvodné uvedení v omyl nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit zákonem.

9.2 Pokud není v těchto Podmínkách používání výslovně uvedeno jinak, jsou vám webové stránky zpřístupněny „tak, jak jsou“ a my se zříkáme a nepřijímáme žádnou odpovědnost vůči vám v této souvislosti. Je vaší odpovědností zajistit, aby byly webové stránky vhodné pro zamýšlené účely. Nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud jde o vhodnost nebo vhodnost webových stránek pro splnění vašich potřeb, a vylučujeme v plném rozsahu povoleném zákonem veškeré výslovné nebo předpokládané záruky, prohlášení, podmínky nebo podmínky, včetně, ale bez omezení:

 1. že přístup na webové stránky bude nepřerušovaný nebo bezchybný;
 2. že webové stránky nebo počítačový server, ze kterého jsou webové stránky zpřístupněny, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty; a
 3. přesnosti, obsahu, aktuálnosti, úplnosti, spolehlivosti, kvality nebo vhodnosti jakéhokoli obsahu obsaženého na webové stránce nebo dodaného prostřednictvím webové stránky nebo jinak zpřístupněného v souvislosti s webovou stránkou.

9.3 Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že provoz webových stránek závisí na správném a efektivním fungování internetu a dalších zařízení a služeb třetích stran a že za ně neručíme a nebudeme za ně žádným způsobem ručit. .

9.4 S výhradou odstavce 9.1 vám neneseme odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakoukoli ztrátu dat, zisků, výnosů, obchodu nebo dobrého jména.

10. Práva duševního vlastnictví

10.1 Práva duševního vlastnictví na webové stránce a autorská práva na veškerý materiál uložený, zobrazený a přístupný na webové stránce jsou buď v našem vlastnictví, nebo jsou řádně licencovány třetími stranami. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Bez našeho souhlasu nesmíte používat nebo využívat informace nebo jiný obsah uložený, zobrazený nebo přístupný na webových stránkách pro žádné komerční účely.

10.2 Když nám poskytujete obsah (obsah vytvářený uživateli), udělujete nám nevýhradní, celosvětové, trvalé (nebo po dobu trvání jakýchkoli autorských či jiných práv k takovému obsahu), neodvolatelné, bezplatné, sublicencovatelné právo používat obsah (včetně, bez omezení, vytváření a používání odvozených děl). Opravňujete nás k tomu, abychom uplatňovali veškerá autorská práva, ochranná známka, publicita, databáze nebo jiná práva duševního vlastnictví, která máte k obsahu nebo k obsahu v jakýchkoli médiích známých nebo vyvinutých v budoucnu pro tyto účely. Dále se v plném rozsahu povoleném platnými zákony vzdáváte svých morálních práv k obsahu a slibujete, že nebudete uplatňovat tato práva ani žádná jiná práva duševního vlastnictví, která k obsahu máte, vůči nám, našim nabyvatelům sublicence ani našim nabyvatelům.

11. Rozhodné právo

11.1 Jste-li spotřebitel, tyto podmínky se řídí anglickým právem a oba souhlasíme s tím, že soudy Anglie a Walesu budou mít výhradní jurisdikci, s výjimkou

 1. pokud jste rezidentem Severního Irska, můžete také zahájit řízení v Severním Irsku a pokud máte bydliště ve Skotsku, můžete také zahájit řízení ve Skotsku; a
 2. pokud jste rezidentem členského státu Evropského hospodářského prostoru (vaše „domovská jurisdikce“), můžete v rozsahu požadovaném platnými zákony také zahájit řízení v souvislosti s těmito podmínkami podle zákonů a u soudů vaší domovské jurisdikce (s jejíž jurisdikcí souhlasíme).

11.2 Pokud podnikáte, řídí se tyto podmínky použití, jejich předmět a formování (a jakékoli mimosmluvní spory nebo nároky) anglickým právem. Oba souhlasíme s výhradní jurisdikcí soudů Anglie a Walesu.

Vaše taška (0položky)

close
Chcete produkt financovat? Více informací